For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت سعید مهدوری خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده معدن، اتاق 134، کد پستی 83111-84156 تلفن : 3915106 فکس : 3912776 وب سایت : سعید مهدوری
  • مربی دانشکده معدن
زمینه های تحقیقاتی :
  • مدل سازی عددی در ژئومکانیک
  • حفاری مکانیزه
  • طراحی سازه های زیرزمینی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی